Thailand Best Property

ฉากกั้นอาบน้ำ

บริการติดตั้ง

  1. ฉากอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ หนา 10 mm.(บานเปลือย) อุปกรณ์มือจับสแตนเลส
  2. ฉากอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ หนา 6 mm.+เฟรมอลูมิเนียม

สามารถโทรปรึกษาประเมินราคาฟรี
หรือจะแอดไลน์มาคุยกันได้ตามสะดวกครับ

ผลงานบางส่วนของเรา

Our Service

LINE (QR Code)

Facebook

Find us on Facebook

WE ARE THE BEST PROPERTY AGENCY IN THAILAND.
WE FIND THE BEST PROPERTY AND BEST PRICE FOR YOU.

© 2019 Thailand Best Property. All rights reserved.