Thailand Best Property

ฉากกั้นอาบน้ำ

บริการงานติดตั้ง

  • ฉากอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ หนา 10 mm.(บานเปลือย) อุปกรณ์มือจับสแตนเลส
  • ฉากอาบน้ำกระจกเทมเปอร์ หนา 6 mm.+เฟรมอลูมิเนียม

ผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม( Facebook) https://goo.gl/gEwyhf จะมีภาพผลงานอัพเดทเรื่อยๆนะครับ ^^